Kết quả thi các môn học

Các kết quả thi được sắp xếp theo thứ tự của ngày thi các môn học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về kết quả thi của các môn học.

Tiêu đề Ngày đăng
Kết quả thi môn Bào chế 2 CĐD8A, CĐD8B, CĐD8C 22/05/2021
Kết quả thi môn Bệnh chuyên khoa Y sĩ 12 22/05/2021
Kết quả thi môn Chính trị CĐĐD14A, CĐĐD14B, CĐĐD14C, CĐHS6 22/05/2021
Kết quả thi môn Dược lý 2 CĐD7A, CĐD7B, CĐD7C, CĐD8C 22/05/2021
Kết quả thi môn Dược lý CĐĐD12A, CĐĐD12B 22/05/2021
Kết quả thi môn Hóa dược CĐDLT4C 22/05/2021
Kết quả thi môn Hóa sinh CĐD10B, CĐD10D 22/05/2021
Kết quả thi môn Mác Lênin 2 CĐD7A, CĐD7B, CĐD7C, CĐĐD12A 22/05/2021
Kết quả thi môn Tổ chức y tế YS12 22/05/2021
Kết quả thi môn Tư tưởng HCM & Đường lối ĐCSVN CĐHSLT2A 22/05/2021
Kết quả thi môn Tư tưởng HCM CĐĐD11A, CĐĐD11B, CĐĐD12B, CĐD6A, CĐD7A, CĐD7B, CĐD8C 22/05/2021
Kết quả thi môn Xác suất thống kê CĐD7B, CĐD7C, CĐD8A, CĐHS5 22/05/2021
Kết quả thi môn Đường lối CM ĐCSVN CĐĐD12A, CĐĐD12B, CĐHS5 18/02/2021
Kết quả thi môn Bào chế CDD9A, CDD9B, CDD9C 18/02/2021
Kết quả thi môn Bào chế 1 CDD7A, CDD7C (Cải thiện) 18/02/2021
Kết quả thi môn Bào chế 2 CDD7, CDD8 (trả nợ) 04/02/2021
Kết quả thi môn Bệnh lây truyền qua đường tình dục CDHS5 04/02/2021
Kết quả thi môn Chăm sóc người bệnh cao tuổi CDHS5 04/02/2021
Kết quả thi môn Chăm sóc người bệnh ngoại khoa CDDD1A, CDDD1B 04/02/2021
Kết quả thi môn Chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi CDHS5 04/02/2021
TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: