Nhân sự phòng Công Tác HSSV

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Huỳnh Quốc Sử 1969 X Phó Hiệu trưởng phụ trách Bác sĩ Thạc sĩ Mắt
2 Vưu Thị Kim Ngân 1978 X Phó Trưởng phòng Chuyên viên Đại học Ngữ văn
3 Lê Minh Quân 1992 X Chuyên viên Đại học Điều dưỡng
4 Võ Mĩ Duyên 1991 X Kỹ sư Đại học Tin học
5 Võ Vũ Linh 1991 X Y sĩ Trung cấp Y sĩ
6 Bùi Thị Tú Duyên 1998 X Dược sĩ Cao đẳng Dược

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: