Nhân sự phòng Công Tác HSSV

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Huỳnh Quốc Sử 1969 X Phó Hiệu trưởng phụ trách Bác sĩ Thạc sĩ Mắt
2 Vưu Thị Kim Ngân 1978 X Chuyên viên Đại học Ngữ văn
3 Võ Vũ Linh 1991 X Y sĩ Trung cấp Y sĩ
4 Bùi Thị Tú Duyên 1998 X Dược sĩ Cao đẳng Dược
5 Ngô Hồng Sơn 1983 X Y sĩ Cao đẳng Y học cố truyển

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Tin Tức
Chào mừng năm học mới 2022-2023

Ngày đăng tin: 28/09/2022

Chào mừng năm học mới 2022-2023

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Ngày đăng tin: 09/09/2022

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: