Thông tin chung Trường cao đẳng y tế Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 15/10/2021

I. Lịch sử hình thành 

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu là cơ sở đào tạo cán bộ y tế, tiền thân của Trường được hình thành trên cơ sở Trường Trung học Y tế Minh Hải, thành lập năm 1979. Đến năm 1997 tỉnh Minh Hải tách ra thành 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, từ đó Trường Trung học Y tế Minh Hải đổi tên thành Trường Trung học Y tế Bạc Liêu vào năm 1997.

Đến năm 2007, Trường Trung học Y tế Bạc Liêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (theo quyết định số 663/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Từ năm 2007, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu được thành lập cho đến nay, Trường đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh nhà và các tỉnh lân cận.

* Trụ sở chính: Số 01, Đoàn Thị Điểm, phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu

* Các đơn vị đào tạo của Trường:

- Khoa Y

- Khoa Dược - Xét nghiệm

- Khoa Khoa học cơ bản

- Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Thư viện

II. Các ngành đào tạo

1. Cao đẳng chính quy

 • Cao đẳng điều dưỡng
 • Cao đẳng hộ sinh
 • Cao đẳng dược

2. Cao đẳng liên thông

 • Cao đẳng điều dưỡng
 • Cao đẳng dược
 • Cao đẳng hộ sinh

3. Trung cấp chuyên nghiệp chính quy

 • Y sĩ định hướng chuyên khoa (Y học dự phòng, y học cổ truyền)
 • Dược sĩ trung học
 • Điều dưỡng trung học
 • Hộ sinh trung học
 • Kỹ thuật viên xét nghiệm

4. Trung cấp vừa làm vừa học

 • Dược sĩ trung học

5. Hệ đào tạo nghề

 • Dược tá
 • Y tá thôn bản

III. Sứ mạng

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa cấp, đa hệ, đa ngành, thuộc lĩnh vực sức khỏe; là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp tốt  trong lĩnh vực sức khỏe và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống, phục vụ có hiệu quả đối với cộng đồng xã hội và xây dựng nền khoa học trí thức.

IV. Tầm nhìn

Từ năm 2020 đến 2030, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu không ngừng phát triển các nguồn lực để giữ vững thương hiệu, là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cho tỉnh nhà và cả nước.

V. Triết lý giáo dục

"TRÁCH NHIỆM - TOÀN DIỆN - KHAI PHÓNG - HỢP TÁC"

VI. Giá trị cốt lỗi

"TRÍ TUỆ - CẦN MẪN - CHUẨN MỰC - NHÂN ÁI"

 

TKB - Kết quả học tập
Tin Tức
Chào mừng năm học mới 2022-2023

Ngày đăng tin: 28/09/2022

Chào mừng năm học mới 2022-2023

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Ngày đăng tin: 09/09/2022

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: