Nhân sự phòng Đào Tạo - NCKH

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Phạm Thị Nhã Trúc 1980 X Phó Hiệu Trưởng Giảng viên Tiến sĩ Xét nghiệm
2 Nguyễn Lê Tuyết Dung 1982 X Trưởng Phòng Giảng viên Thạc sĩ Dược
3 Lý Chí Dũng 1965 X Phó trưởng phòng Giảng viên BSCKI Nội khoa
4 Huỳnh Điền Côn 1985 X Chuyên viên Thạc sĩ Tin học
5 Lê Thị Biên 1984 X Nhân viên Đại học Thư viện
6 Lê Minh Quân 1992 X Chuyên viên Đại học Điều dưỡng
7 Thái Ngọc Hưởng 1990 X Dược sĩ Cao đẳng Dược
8 Võ Mĩ Duyên 1991 X Kỹ sư Đại học Tin học
9 Lê Thị Thanh Tươi 1994 X Y sĩ Trung cấp Y sĨ
10 Cao Mộng Nghi 1990 X Cử nhân xét nghiệm Đại học Xét nghiệm

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Tin Tức
Chào mừng năm học mới 2022-2023

Ngày đăng tin: 28/09/2022

Chào mừng năm học mới 2022-2023

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Ngày đăng tin: 09/09/2022

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: