Nhân sự phòng Đào Tạo - NCKH

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Phạm Thị Nhã Trúc 1980 X Phó Hiệu Trưởng Giảng viên Tiến sĩ Xét nghiệm
2 Nguyễn Lê Tuyết Dung 1982 X Trưởng Phòng Giảng viên Thạc sĩ Dược
3 Lý Chí Dũng 1965 X Phó trưởng phòng Giảng viên BSCKI Nội khoa
4 Huỳnh Điền Côn 1985 X Chuyên viên Thạc sĩ Tin học
5 Lê Thị Biên 1984 X Nhân viên Đại học Thư viện
6 Thái Ngọc Hưởng 1990 X Dược sĩ Cao đẳng Dược
7 Lê Thị Thanh Tươi 1994 X Y sĩ Trung cấp Y sĨ
8 Cao Mộng Nghi 1990 X Cử nhân xét nghiệm Đại học Xét nghiệm
9 Giang Nhân Trí Nghĩa 1987 X Giảng viên Thạc sĩ Điều dưỡng
10 Lê Thị Bạch Yến 1989 X Giảng viên DSCKI Dược

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: