Danh sách Ban chấp hành Công Đoàn

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Nguyễn Lê Tuyết Dung 1982 X Chủ tịch Công đoàn Giảng viên Thạc sĩ Dược
2 Dương Hồng Oanh 1966 X Phó Chủ tịch Công đoàn Giảng viên Đại học Điều dưỡng
3 Nguyễn Thị Xuân Tươi 1986 X Ủy viên Ban Thường vụ Chuyên viên Đại học Luật
4 Võ Minh Đời 1975 X Ủy viên Ban Thường vụ Giảng viên Tiến sĩ Điều dưỡng
5 Trịnh Thị Kiều Diễm 1989 X Ủy viên Ban Thường vụ Giảng viên Đại học Điều dưỡng
6 Lâm Nguyễn Đông Hải 1974 X Ủy viên Ban thường vụ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục thể chất
7 Trần Thị Mỹ Thanh 1986 X Ủy viên Ban Thường vụ Giảng viên Thạc sĩ Dược
8 Nguyễn Thị Lan Phương 1975 X Ủy viên Ban Thường vụ Giáo viên Đại học Hộ sinh
9 Phạm Hồng Quyên 1982 X Ủy viên Ban Thường vụ Giảng viên Đại học Dược

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Tin Tức
Chào mừng năm học mới 2022-2023

Ngày đăng tin: 28/09/2022

Chào mừng năm học mới 2022-2023

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Ngày đăng tin: 09/09/2022

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: