Nhân sự Trạm Y Tế

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Nguyễn Thị Tú Ngỡ 1992 X Nhân viên Y sĩ Trung cấp Y sĩ

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: