Danh sách Ban chấp hành Đoàn

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Ngô Kiều Lól 1990 X Bí thư đoàn trường Giảng viên Đại học Điều dưỡng
2 Lê Thị Bạch Yến 1989 X UVBTV Giảng viên DSCKI Dược
3 Lê Minh Quân 1992 X Phó Bí thư đoàn trường Chuyên viên Đại học Điều dưỡng
4 Giang Cẩm Nhung 1992 X Ủy viên Giảng viên BSCKI Bác sĩ
5 Võ Vũ Linh 1992 X Nhân viên Giáo viên Trung cấp Y sĩ
6 Võ Văn Hiểu 1989 X Y sĩ Đại học Y sĩ
7 Lê Thị Thanh Tươi 1994 X Y sĩ Trung cấp Y sĩ
8 Cao Mộng Nghi 1990 X Phó Bí thư Đoàn trường Cử nhân xét nghiệm Đại học Xét nghiệm
9 Lê Minh Tuấn 1989 X Dược sĩ Đại học Dược sĩ
10 Huỳnh Thị Phương Ngân 1999 X Cao đẳng Dược
11 Chung Thị Lan Anh 2000 X Cao đẳng Dược

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: