Ban Giám Hiệu trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 15/01/2021

 

THS.BS. HUỲNH QUỐC SỬ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU

Thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

1. Tuyển dụng quản lý giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động.

2. Phối hợp với các tổ chức cá nhân, các cơ sở y tế, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ để lập kế hoạch đào tạo, đặc biệt là doanh nghiệp gia đình người học trong hoạt động Giáo dục nghề nghiệp.

3. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu ứng dụng...và hoạt động tài chính, có cơ chế để người học đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên, tham gia đánh giá cán bộ quản lý viên chức và người lao động.

4. Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất và tài chính của Trường.

5. Quyết định thành lập các Tổ chức trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

6. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh và tuyển sinh theo quy định.

7. Chỉ đạo các hoạt động đào tạo: tuyển sinh, xét tốt nghiệp, in phôi văn bằng, chứng chỉ, quản lý cấp phát...

8. Chỉ đạo trực tiếp các phòng Tổ chức - Hành chính, phòng công tác HSSV, phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổ kiểm định CLGDNN, tổ phòng cháy, chữa cháy, tổ quản lý hệ thống xử lý môi trường nước, rác y tế.

9. Thực hiện quyền tự chủ theo Điều 25 của Luật GDNN.

10. Sử dụng nguồn thu từ các hoạt động đào tạo và dịch vụ để đầu tư bổ sung cho đào tạo, cơ sở vật chất, tài chính của Trường.

11. Sinh hoạt hàng tháng để bình bầu thi đua tại phòng Kế hoạch - Tài chính.

 

TS. PHẠM THỊ NHÃ TRÚC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU

Thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

1. Giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học.

2. Hàng năm tổ chức đánh giá phân loại giảng viên.

3. Tổ chức xây dựng mục tiêu sư phạm lành mạnh trong nhà trường.

4. Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra đảm bảo chất lượng GDNN cho các Khoa.

5. Tổ chức đào tạo nhân lực y tế các Khoa theo quy định.

6. Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo theo từng ngành nghề đào tạo

7. Liên hệ với các cơ sở y tế, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ để tìm kiếm thêm nguồn đào tạo.

8. Liên kết với các Tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng gắn đào tạo với thị trường lao động.

9. Trực tiếp chỉ đạo Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Khoa Y, Khoa Dược - Xét nghiệm, Khoa Khoa học cơ bản, Tổ khảo thí, tổ xây dựng ngân hàng đề thi.

10. Chỉ đạo các Khoa thành lập ngân hàng đề thi, quản lý hệ thống khảo thí.

11. Sinh hoạt hàng tháng để bình bầu thi đua tại Khoa Y

 

 

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: