Nhân sự Khoa Dược - Xét Nghiệm

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Bộ môn
1 Lâm Thị Ngọc Giàu 1986 X Trưởng khoa Giảng viên Thạc sĩ Dược
2 Trần Thị Mỹ Thanh 1986 X Trưởng Bộ môn Kiểm nghiệm - Quản lí Dược Giảng viên Thạc sĩ Dược HD-KN
3 Lâm Vương Hiểu Yến 1989 X Phó trưởng Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng Giảng viên Đại học Dược HD-KN
4 Lê Thị Bach Yến 1989 X Giảng viên Đại học Dược HD - KN
5 Tiền Thị Trúc Loan 1985 X Giảng viên Đại học Dược HD - KN
6 Nguyễn Hồng Nhung 1984 X Giảng viên Thạc sĩ Dược DL - QLD
7 Võ Thị Ngọc Hằng 1984 X Giảng viên Đại học Dược DL-QLD
8 Châu Thị Xuân Thơ 1987 X Giảng viên Tiến sĩ Dược DL - QLD
9 Phạm Hồng Quyên 1982 X Phó trưởng Bộ môn Thực vật - Dược liệu Giảng viên Đại học Dược DL - QLD
10 Lê Minh Tuấn 1989 X Giảng viên Đại học Dược sĩ
11 Phạm Thị Cẩm Giang 1998 X Giáo vụ khoa Dược sĩ Cao đẳng Dược
12 Trang Thanh Lam 1986 X Giảng viên Đại học Dược

Chú thích:

  • DL-QLD: Dược liệu - Quản lý dược
  • HD-KN: Hóa dược - Kiểm nghiệm

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Tin Tức
Chào mừng năm học mới 2022-2023

Ngày đăng tin: 28/09/2022

Chào mừng năm học mới 2022-2023

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Ngày đăng tin: 09/09/2022

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: