Nhân sự phòng Tổ Chức - Hành Chính

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Lê Văn Sơn 1967 X Trưởng phòng Giảng viên BSCKII Quản lý y tế
2 Phan Ngọc Diện 1984 X Văn thư Đại học Văn thư lưu trữ
3 Nguyễn Thị Xuân Tươi 1986 X Chuyên viên Đại học Luật
4 Bùi Như Tiến 1970 X Lái xe Khác
5 Lê Ngọc Thủy 1965 X Phục vụ Khác
6 Trần Thanh Nhanh 1981 X Nhân viên Khác
7 Nguyễn Thị Thiện Thâu 1986 X Phục vụ Khác
8 Trang Văn Luận 1969 X Bảo vệ Khác
9 Võ Hồng Hạnh 1964 X Bảo vệ Khác
10 Nguyễn Quốc Thống 1959 X Bảo vệ Khác
11 Diệp Thanh Sơn 1969 X Chuyên viên kỹ thuật Khác

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Tin Tức
Chào mừng năm học mới 2022-2023

Ngày đăng tin: 28/09/2022

Chào mừng năm học mới 2022-2023

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Ngày đăng tin: 09/09/2022

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: