Lịch thi tốt nghiệp tháng 5/2019

Chi tiết Được viết: 09-05-2019

THÔNG BÁO

* Đối tượng:

          - Học viên lớp DTC2A, niên khóa 2016 – 2018 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp kỳ thi tháng 5 năm 2019.

          - Học sinh nợ học phần chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các khóa trước đã trả nợ xong được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 5 năm 2019.

* Lịch thi cụ thể như sau:

Thời gian

Môn chính trị

Môn thực hành nghề

Môn lý thuyết tổng hợp

7h00 (Thứ bảy) ngày 11/5/2019 Sinh hoạt quy chế thi tại phòng học số 12
7h00 (Chủ nhật)  ngày 19/5/2019 X    
7h00 (Thứ bảy) ngày 25/5/2019   X  
7h00 (Chủ nhật) ngày 26/5/2019     X

* Lưu ý:

* Đề nghị tất cả học viên, sinh viên - học sinh xem và thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

* Lịch thi thực hành nghề sẽ được thông báo sau.

* Danh sách đủ điều kiện dự thi:

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học (Gặp thầy Côn)

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: