Ôn và thi cấp chứng chỉ Quốc gia ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

Chi tiết Được viết: 03-04-2023

THÔNG BÁO ÔN THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Thời gian ghi danh: 09/04/2023

Thời gian ôn thi dự kiến: 10/04/2023 - 20/04/2023

👉👉 Chi tiết xem hình bên dưới 👇👇

---------‐-----------------

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: