Điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh Đại học Trà Vinh VLVH năm 2019 (Chính thức)

Chi tiết Được viết: 21-05-2019

Trường Đại học Trà Vinh thông báo điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh đã ban hành trước đây về những nội dung sau:

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp học lên Đại học

Ngành tuyển: Y tế công cộng

Hình thức tuyển sinh:

Đối với liên thông từ cao đẳng lên Đại học: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình trung toàn khóa học của thí sinh.

Đối với liên thông từ trung cấp lên Đại học: Vẫn áp dụng hình thức thi tuyển

Thí sinh xem chi tiết tại file đính kèm bên dưới.

Tải file tại đây

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: