Danh sách HSSV học trả nợ, cải thiện trong đợt 1 Học kỳ hè NH 2018 – 2019

Chi tiết Được viết: 12-07-2019

THÔNG BÁO

Về việc duyệt danh sách Học sinh Sinh viên học trả nợ, cải thiện trong đợt 1

Học kỳ hè năm 2018 – 2019

 

- Căn cứ Thông báo số 16/TB-ĐTNCKH ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Phòng Đào tạo – NCKH;

- Căn cứ đơn đăng của của HSSV các lớp Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy;

- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Phòng Đào tạo – NCKH với Ban Giám hiệu.

Nay Phòng Đào tạo – NCKH thông báo đến Các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm và Học sinh sinh viên các nội dung sau:

I. QUỸ THỜI GIAN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

          - Đợt 1 có 3 tuần: Từ 22/7/2019 đến 09/8/2019. 

II. THỰC HIỆN

1. Các môn được tổ chức trong đợt 1

 - Hình thức đào tạo:

             + Cao đẳng: Theo tín chỉ (học 100% chương trình)

             + Trung cấp: Theo niên chế (học 40% chương trình)

 - Danh sách cụ thể như sau:

2. Thay đổi trong quá trình đề xuất mở lớp
        HSSV đăng ký rất nhiều môn tuy nhiên căn cứ vào số lượng học sinh sinh viên nợ môn (trên 10 HSSV thì thành lập lớp), căn cứ vào quỹ thời gian 3 tuần đầu của học kỳ hè, Phòng Đào tạo đã đề xuất 13 môn có thể tổ chức được trong học kỳ hè (có phụ lục kèm theo) và khống chế số lượng môn học mà HSSV đã đăng ký trước đó (ký hiệu là “K”).
2. Thay đổi trong quá trình đề xuất mở lớp

       - HSSV được quyền thay nguyện vọng trong 13 môn theo danh sách và theo lịch dự kiến gởi kèm (nếu có nhu cầu). HSSV đăng ký với GVCN để được thay đổi môn học (hạn chót: 16h30, 12/7/2019).

         - HSSV học lại môn Giải phẫu – sinh lý sẽ không được tham gia các môn học khác.

3. Trách nhiệm của khoa

           - Tổ chức họp triển khai thông báo này đến GVCN các lớp trực thuộc khoa quản lý sau khi nhận được thông báo này.

          - Thường xuyên đôn đốc, nhận phản hồi từ các GVCN.

4. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm

          - Họp lớp khẩn cấp triển khai thông báo đến HSSV của lớp.

       - Nhận đơn xin thay đổi môn học (nằm trong các môn học đã được phê duyệt) sao cho: Không quá 6 tín chỉ đối với Lý thuyết, không quá 4 tín chỉ đối với Thực hành, không quá 4 tín chỉ vừa Lý thuyết với Thực hành.

        - Thống kê danh sách HSSV có nguyện vọng thay đổi môn học, gửi bản in có ký duyệt của Khoa về Chuyên viên phòng Đào tạo (thầy Quân) để được thay đổi. Hạn chót nhận phản hồi xin thay đổi lúc 16h30, 12/7/2019 (thứ 6).

        - Đôn đốc HSSV của lớp đóng học phí sau khi Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học đã điều chỉnh xong danh sách đăng ký học kỳ hè theo nguyện vọng thay đổi của HSSV.

       - Mọi vấn đề phát sinh liên hệ trực tiếp với ThS. Dung hoặc Bs.Dũng để được giải quyết sớm nhất, đảm bảo quyền lợi cho người học.

5. Trách nhiệm của học sinh sinh viên

        - Chủ động liên hệ với GVCN để thay đổi môn học theo thực tế.

        - Phản hồi đối với trường hợp lịch học hè bị trùng các môn được duyệt.

Hạn chót nhận phản hồi xin thay đổi lúc 16h30, 12/7/2019 (thứ 6), sau thời gian này mọi thắc mắc về danh sách lớp và lịch sẽ không được giải quyết.

- Xem danh sách HSSV học trả nợ và cải thiện trong đợt 1 (Tại đây)

- Xem Lịch học hè 3 tuần của đợt 1 (Tại đây)

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: