Hội nghị Viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023

Chi tiết Được viết: 26-11-2022

Ngày 25/11/2022, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu diễn ra Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2022-2023. Hội nghị năm nay tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số trong công tác tổ chức.

Tham dự hội nghị có Ths. BS Huỳnh Quốc Sử – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách; TS. Phạm Thị Nhã Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường cùng toàn thể viên chức, người lao động.

Ông Huỳnh Quốc Sử – Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: Ông Huỳnh Quốc Sử – Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách; Bà Phạm Thị Nhã Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; Bà Nguyễn Lê Tuyết Dung – Chủ tịch công Đoàn, Trưởng Phòng Đào tạo - NCKH.

Đoàn chủ tịch của Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, hội nghị diễn ra rất sôi nổi và tích cực. Tại hội nghị đã có phần trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác chính quyền năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Nhã Trúc khẳng định với chỉ đạo sát sao từ các cấp, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu đã đạt được thành công trên nhiều mảng công tác. Phó Hiệu trưởng cũng trình bày 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Nhà trường với những giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch năm học tới.

Phạm Thị Nhã Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác chính quyền năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

Chủ tịch Công đoàn Ths. Nguyễn Lê Tuyết Dung đã trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị đóng góp. Báo cáo tổng kết đã chỉ rõ sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn Nhà trường trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của viên chức và người lao động trường. Sự quan tâm được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như động viên khích lệ kịp thời các tập thể và cá nhân điển hình. Năm học tới, Công đoàn Nhà trường đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua như các phong trào: dạy tốt học tốt, lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc trường và đảm việc nhà, xanh sạch đẹp, nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn nghiệp vụ…

Chủ tịch Công đoàn Ths. Nguyễn Lê Tuyết Dung đã trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng năm 2023

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và và phương hướng hoạt động năm 2023, theo đó Ông Nguyễn Quốc Sil - Trưởng ban cho biết, Ban đã thực hiện đúng kế hoạch, chương trình hoạt động của năm. Báo cáo cũng nêu lên một số ý kiến đóng góp của các đơn vị trong trường và chỉ ra Ban sẽ tiếp tục tích cực sâu sát các hoạt động của Nhà trường, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm học tới.

Ông Nguyễn Quốc Sil - Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng năm 2023

 Hội nghị đã thông qua báo cáo chính sách đối với viên chức, người lao động; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan; Báo cáo kết quả đóng góp quy chế bình xét thi đua của nhà trường do Ông Lê Văn Sơn - Trưởng phòng Tổ chức - hành chính trình bày. Phát huy tinh thần dân chủ của viên chức, người lao động và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Ông Lê Văn Sơn - Trưởng phòng Tổ chức - hành chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan 

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, thu chi tài chính và Báo cáo dự kiến một số nội dung mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ (bổ sung, sửa đổi) do đại diện phòng Kế hoạch-  Tài chính bà Lê Thị Hương trình bày đã nêu cụ thể số liệu, hoạt động của công tác kế hoạch tài chính trong năm học 2021-2022 và kế hoạch năm học 2022-2023. Viên chức, Người lao động tham gia thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến, biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch công tác năm học mới. Tất cả các ý kiến tham gia đều có ý nghĩa xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Đồng chí Huỳnh Quốc Sử – Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách đã thay mặt cho Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động và các cá nhân thực hiện chuyên môn nghiệp vụ có liên quan giải đáp từng ý kiến với đầy đủ thông tin, có tính thuyết phục cao và đã nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị. Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra và quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí. Cũng nhân dịp này, nhà trường đã phát động thi đua năm học 2022-2023 trong toàn thể cán bộ, viên chức, Người lao động và cùng ký kết giao ước thi đua giữa Phó Hiệu trưởng Phụ trách nhà trường với Chủ tịch công đoàn nhà trường thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Đồng chí Huỳnh Quốc Sử – Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành phiên thảo luận

Hội nghị Viên chức, Người lao động là dịp để vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong năm học vừa qua. Nhà trường đã công bố trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong hoạt động của nhà trường năm học 2021-2022.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ và tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu ngày một vững mạnh./.

Một số hình ảnh trong Hội nghị

 

Ông Huỳnh Quốc Sử trao tặng giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến năm học 2021-2022"

 

Bà Phạm Thị Nhã Trúc trao tặng giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến năm học 2021-2022"

 

Ông Huỳnh Quốc Sử trao tặng giấy khen cho 03 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2021-2022"

 

Bà Phạm Thị Nhã Trúc trao tặng giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022"

 

Ông Huỳnh Quốc Sử trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND cho tập thể Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

Bộ phận truyền thông

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: