LỊCH GIẢNG DẠY

Thời khóa biểu (lịch giảng) được sắp xếp theo thứ tự các tuần của năm học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về thời khóa biểu (hàng tuần).

Tiêu đề Ngày đăng
Thời khóa biểu tuần 9 năm học 2023-2024 (Ngành Dược) 29/10/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 08 năm học 2023-2024 (Ngành Dược) 22/10/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 08 năm học 2023-2024 (Ngành Y) 22/10/2023 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 07 năm học 2023-2024 (Ngành Dược) 15/10/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 07 năm học 2023-2024 (Ngành Y) 15/10/2023 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 06 năm học 2023-2024 (Ngành Dược) 08/10/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2023-2024 (Ngành Y) 08/10/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2023-2024 (Ngành Dược) 01/10/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2023-2024 (Ngành Y) 01/10/2023 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 04 năm học 2023-2024 (Ngành Dược) 24/09/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2023-2024 (Ngành Y) 24/09/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2023-2024 (Ngành Y) 18/09/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2023-2024 (Ngành Dược) 18/09/2023 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 02 năm học 2023-2024 (Ngành Dược) 10/09/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 02 năm học 2023-2024 (Ngành Y) 10/09/2023 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 01 năm học 2023-2024 (Ngành Dược) 04/09/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 01 năm học 2023-2024 (Ngành Y) 04/09/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 52 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 27/08/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 52 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 27/08/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 51 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 20/08/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 51 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 20/08/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 50 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 13/08/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 50 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 13/08/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 49 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 06/08/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 49 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 06/08/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 48 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 30/07/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 48 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 30/07/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 23/07/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 23/07/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 16/07/2023 12:00:00

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: