LỊCH GIẢNG DẠY

Thời khóa biểu (lịch giảng) được sắp xếp theo thứ tự các tuần của năm học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về thời khóa biểu (hàng tuần).

Tiêu đề Ngày đăng
Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2022-2023 (Ngành Dược)  04/06/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2022-2023 (Ngành Y)  04/06/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 28/05/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 28/05/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 21/05/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 21/05/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 14/05/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 14/05/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 07/05/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 07/05/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 01/05/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 01/05/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 23/04/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 23/04/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 16/04/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 16/04/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 09/04/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 09/04/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 02/04/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 02/04/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 26/03/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 26/03/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 29 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 19/03/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 29 năm học 2022-2023 (Ngành dược) 18/03/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 28 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 12/03/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 28 năm học 2022-2023 (Ngành dược) 12/03/2023 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 27 năm học 2022-2023 (Ngành dược) 05/03/2023 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 27 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 05/03/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 26/02/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 26/02/2023 12:00:00

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: