Thời khóa biểu (hàng tuần)

Thời khóa biểu (lịch giảng) được sắp xếp theo thứ tự các tuần của năm học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về thời khóa biểu (hàng tuần).

Tiêu đề Ngày đăng
Thời khóa biểu Tuần 5 năm học 2022-2023 (Ngành Dược)  01/10/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 5 năm học 2022-2023 (Ngành Y)  01/10/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 4 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 25/09/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 4 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 25/09/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 18/09/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 17/09/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 2 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 11/09/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 2 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 11/09/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 1 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 03/09/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 1 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 03/09/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 48 năm học 2020-2021 (Ngành Dược) 28/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 48 năm học 2020-2021 (Ngành Y) 28/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 20/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 20/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 13/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 13/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 06/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 45 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 06/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 44 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 31/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 44 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 31/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 22/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 22/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 42 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 15/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 42 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 15/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 41 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 10/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 41 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 08/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 40 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 01/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 40 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 01/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 24/06/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 24/06/2022 12:00:00

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Tin Tức
Chào mừng năm học mới 2022-2023

Ngày đăng tin: 28/09/2022

Chào mừng năm học mới 2022-2023

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Ngày đăng tin: 09/09/2022

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: