Phân công nhiệm vụ phòng Công Tác HSSV

1. Huỳnh Quốc Sử: Phó Hiệu trưởng phụ trách

Phụ trách chung phòng Công tác - Học sinh, sinh viên

2. Vưu Thị Kim Ngân:

3. Võ Vũ Linh:

- Phụ trách ban cờ đỏ, phối hợp với đội cờ đỏ nhà trường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế của học sinh, sinh viên

- Phụ trách các công tác văn phòng

4. Bùi Thị Tú Duyên:

5. Ngô Hồng Sơn:

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Tin Tức
Chào mừng năm học mới 2022-2023

Ngày đăng tin: 28/09/2022

Chào mừng năm học mới 2022-2023

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Ngày đăng tin: 09/09/2022

CHÀO MỪNG TẾT TRUNG THU

Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: