Phân công nhiệm vụ phòng Công Tác HSSV

1. Huỳnh Quốc Sử: Phó Hiệu trưởng phụ trách

Phụ trách chung phòng Công tác - Học sinh, sinh viên

2. Vưu Thị Kim Ngân: Phó Trưởng phòng

3. Võ Vũ Linh:

- Phụ trách ban cờ đỏ, phối hợp với đội cờ đỏ nhà trường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế của học sinh, sinh viên

- Phụ trách các công tác văn phòng

4. Bùi Thị Tú Duyên:

5. Huỳnh Thị Như Oanh:

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: