Phân công nhiệm vụ Trạm Y Tế

1. Nguyễn Thị Tú Ngỡ: Nhân viên

- Lập danh sách HSSV toàn trường và mua bảo hiểm y tế đầu năm học.

- Lập danh sách và quản lý HSSV khám sức khỏe đầu khóa học, báo cáo về Ban Giám Hiệu và các đơn vị có nhu cầu.

- Mua bảo hiểm kết hợp cho HSSV và CBVC của Trường.

- Cấp phát thuốc, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho CBVC và HSSV.

- Cấp phát thuốc, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho CBVC và HSSV.

- Dự trù, báo cáo thuốc tồn tại Trạm hàng tháng đúng theo qui định.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: